Säkerhet

Gasol & Säkerhet

Gasol är ett gasformigt bränsle som ska hanteras med viss försiktighet.
Därför kontrollerar vi alltid gasolflaskornas kontrollstämplar innan vi fyller.
När en gasolflaska blir för gammal får den inte längre fyllas.
Detta är naturligtvis för att skydda användaren mot att flaskan ej uppfyller de säkerhetskrav som måste gälla vid användandet av tryckkärl.

Vi vill upplysa dig om vad du som gasolkund bör tänka på.

Märkning
För att vi ska kunna fylla dina gasolflaskor så måste kontrollstämplar och etsningar vara tydbara.
Vi tittar på när flaskorna är tillverkade eller provtryckta.
Beroende på typ av gasolflaska så är kontrollerna giltiga i 5-10 år.
Därefter måste en ny revision av flaskan utföras.
Märkningen kan se lite olika ut.
En variant är att det står att gasolflaskan är godkänd till ett visst datum eller att den är stämplad med tex ”15” vilket innebär att flaskan genomgick en kontroll 2015.

TARA-vikt
Vid fyllning kontrolleras och jämförs gasolflaskornas vikt med den på flaskan stämplade eller på annat sätt angivna TARA.
Det är vad behållaren väger tom och denna vikt kan variera mellan behållare av samma typ.
Därigenom kan vi också fastställa hur mycket gasol som eventuellt finns kvar i flaskan.

Propan
Gasol finns i varianterna Propan och Butan.
I Sverige används Propan.
I varmare länder används Butan, men med samma flaskor.
Dessa har olika egenskaper och densitet.
Därför finns det på alla godkända gasolflaskor en märkning (antingen på kontrollstämpeln eller etsat i flaskan) som anger hur många kilo Propan som får fyllas i flaskorna.

Revision
Vid en sk revision genomgår gasolflaskan en invändig och utvändig inspektion, tryckprovning upp till 30 Bar, byte av ventil, blästring och målning, vägning och stämpling av TARA-vikt (tomvikt) samt när kontrollen genomfördes.
För att vi ska kunna hålla nere priserna på gasolen så får varje kund bära kostnaden för att hålla sin flaska godkänd.

Hantera gasolflaskor korrekt
– Kontrollera att utrustningen är tät
Läckage i slangar och anslutningar är den vanligaste olycksorsaken.
Om du upptäcker sprickor, byt ut slangen mot en ny.
– Stäng ventilen
Stäng alltid flaskventilen när du inte använder gasolutrustningen.           
Då är du säker på att det inte läcker ut någon gas.
– Flaskan ska stå upp
Din gasolflaska har en säkerhetsventil som förhindrar att den sprängs vid brand.
För att ventilen ska fungera rätt ska du alltid hantera och förvara flaskan stående.
Ventilskyddet ska alltid sitta kvar på flaskan tills den ansluts på gasolutrustningen.
När gasolflaskan kopplas ifrån utrustningen för en längre tid sätt ventilskyddet på plats.
Under transport ska alltid ventilskyddet sitta på plats för att skydda ventilen.
Gasolflaskorna ska förvaras i ventilerat utrymme, inte i källaren eller på vinden.  
– Håll rätt tryck
För att vara säker på att du inte får för högt tryck i din utrustning ska du ha en tryckregulator ansluten till gasolflaskan.
– Placera inte flaskan under grillen
Om gasolflaskan utsätts för stark värme kan säkerhetsventilen öppna.
Placera därför inte gasolflaskan under grillen eller i utrymmen där temperaturen kan bli upp mot 65 grader C, tex inglasade balkonger.
– Gasol är ett bränsle
Att gasol brinner är själva nyttan med den, men det ställer också krav på att du är försiktig.
Exprimentera inte med egna installationer och läs alltid bruksanvisningen innan du startar din gasolutrustning.

Läs mer på Värt att veta

I broschyren Gasol för hem- och fritidsmiljö (utgiven av MSB) finner du information om hur du får hantera gasol i ditt hem.
Observera att kraven skiljer sig åt beroende på om du bor i villa eller flerbostadshus.